Lặng nhìn cuộc sống

Sách “Lặng nhìn cuộc sống”. Sẽ là một khoảng lặng cuộc sống để chúng ta nghiệm lại, để lặng nhìn cuộc sống tươi đẹp muôn màu…