Skip to content

TỦ PHIM NỀN TẢNG

Thức tỉnh trí tuệ – chạm đến hạnh phúc thông qua những bộ phim nền tảng đổi đời.

Tủ phim nền tảng

THỨC TỈNH TRÍ TUỆ – CHẠM ĐẾN HẠNH PHÚC

Những tập phim được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng bởi ban tổ chức dựa trên tiêu chí TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC với mục đích giúp cho quý vị phát triển được tiến trình QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT thông qua từng bộ phim, mang đến cho quý vị môi trường phù hợp để phát triển TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC nhằm mục đích áp dụng vào cuộc sống. Chúng tôi biết còn rất nhiều bộ phim hay ngoài thị trường nhưng với tiêu chí chọn lọc trên chúng tôi rất cân nhắc và lựa chọn. Nếu bộ phim bạn thích mà chưa có trong tủ phim này cũng đừng lấy làm buồn, rồi sẽ sớm được cập nhật vào tủ phim thôi.

error: Nội dung đã được đăng ký bản quyền