Skip to content

TỦ SÁCH

Thức tỉnh trí tuệ – chạm đến hạnh phúc thông qua những cuốn sách nền tảng đổi đời.

TỦ SÁCH NỀN TẢNG

THỨC TỈNH TRÍ TUỆ – CHẠM ĐẾN HẠNH PHÚC

Những quyển sách được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng bởi ban tổ chức dựa trên tiêu chí TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC với mục đích giúp cho quý vị phát triển được tiến trình QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT thông qua từng quyển sách, mang đến cho quý vị môi trường phù hợp để phát triển TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC nhằm mục đích áp dụng vào cuộc sống. Chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều quyển sách hay, chúng tôi cũng đang tích cực lựa chọn cân nhắc và sắp xếp theo một thứ tự phù hợp nhất, vậy nên có những cuốn bạn cho là cần phải có thì cũng bình tĩnh nhé, chúng tôi đang cập nhật sớm nhất.

error: Nội dung đã được đăng ký bản quyền