Giao tiếp giữa người với người, tiết lộ bí mật đỉnh cao của giao tiếp.

Giao tiếp là một nghệ thuật mà ai cũng cần phải trau dồi và phát huy để có thể duy trì và phát huy những mối quan hệ ngày càng bền vững, như thế thì cuộc sống của bạn ngày càng được viên mãn hơn

BÍ MẬT CỦA GIAO TIẾP

Khi sự tương giao giữa người với người, được đặt trên nền tảng của lòng tham lam, chiếm hữu, lợi dụng, tích lũy thì hiển nhiên phải có kẻ lợi lạc và người thiệt thòi.

Sách: lặng nhìn cuộc sống
giao tiếp

GIAO TIẾP LÀ GÌ?

Giao tiếp là cách thức để con người có thể trao đổi, trò chuyện và mang đến cho đối phương những thông điệp mà đối phương có thể hiểu được ý muốn của mình đang truyền đạt.

Trong những mối quan hệ, ai cũng mong muốn được phần hơn. Thì phần thiệt để cho ai?

Cuộc sống vốn là những điểm cân bằng, con người ta cũng như thế. cần cân bằng được giữa lợi ích của mình và lợi ích của đối phương trong tất cả phương diện. chỉ có như thế mối quan hệ đó mới ngày càng trở nên gắn kết hơn.

Maps: Lặng Nhìn Cuộc Sống